ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า POPULAR 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 25,888.-

ราคาเริ่มต้น 25,888.-

*ไฮไลท์*

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA-เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ

WIFI FREE ON BUS บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด  ** พิเศษ !! ฟรี.. เสิร์ฟอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องไป-กลับ **

 

 กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 

Visitors: 158,109