ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ วิ๊งวิ๊ง 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 26,888.-

ราคาเริ่มต้น  39,999.-  

* ไฮไลท์  โตเกียว วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะเอ้าท์เลต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้าน AKA จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า วัดนาริตะซัน Naritasan Omotesando Street

 

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS  บริการอาหารร้อนไป-กลับ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

กำหนดการเดินทาง เดือน มีนาคม 2562 

 

 

 

 

Visitors: 158,113