ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO BLOSSOM SAKURA (สงกรานต์) 6วัน 4คืน ราคา 49,999.-

ราคา  49,999.-  

* ไฮไลท์

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าเลต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทาง วันที่ 12 -17 เมษายน  2562  เทศกาลสงกรานต์

Visitors: 158,109