ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 5วัน3คืน (มกราคม-มีนาคม 62)  ราคาเริ่มต้น 23,888.-

ราคาเริ่มต้น  23,888.-  

* ไฮไลท์

เกาะโอไดบะ โทโยซุ เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx-O UNICORN โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) ลานสกีฟูจิเท็น โออิชิปาร์ค หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้านAKA JEWELRY ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อิออนมอลล์ ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมัน วัดนาริตะซัน Naritasan omotesando Street คุ้มสุด เที่ยวเต็ม NO FREE DAY มีไกด์และรถ บริการทุกวัน

 

 กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 

 

Visitors: 158,113