ทัวร์อเมริกาใต้ หมู่เกาะกาลาปากอส 11วัน 11-21 เม.ย 2562

กาลาปากอส หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก หลังจากที่ชาร์ลส์ ดาร์วินได้เผยแพร่ทฤษฎีวิวัฒนาการ ตีพิมพ์ออกไป คุณอาจไม่รู้ว่าเกาะแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์กว่า 9,000 สปีชี่ส์ 75% ของสัตว์ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในโลก (เช่นเดียวกับกิ้งก่าว่ายน้ำได้แห่งกาลาปากอส)
การเดินทางไปท่องเที่ยว ทุกวันนี้เกาะนี้อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หลังจากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชมความเป็นธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์ การให้บริการรองรับนักท่องเที่ยว มีผลต่อระบบนิเวศของหมู่เกาะกาลาปากอส ที่ถูกทำลายลงเรื่อยๆ จากการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเราควรทราบกฏที่นักท่องเที่ยวควรรู้ และปฏิบัติ เมื่อเดินทางไปที่นี่

Visitors: 158,292