ทัวร์อเมริกาตะวันออก บินลงวอชิงตัน ดี ซี.. บินกลับจากนิวยอร์ก 9วัน 5คืน (Etihad)

ไฮไลท์ทัวร์

วอชิงตัน ดี ซี - แฮริสเบิร์ก - คอร์นนึง
บัฟฟาโล่ (ไนแองการ่า) - นิวยอร์ก

เดินทาง

14 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
21 - 29
มีนาคม 2562 
11 - 19
เมษายน 2562 
15 - 23
พฤษภาคม 2562 
19 - 27
มิถุนายน 2562 

Visitors: 158,286