ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน (THAI LION AIR) ราคาเริ่มต้น 14,999.-

ไฮไลท์ทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสิริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

เดินทาง

15 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
01 - 26 มีนาคม 2562 

ราคาเริ่มต้น  14,999.- 


Visitors: 158,061