ทัวร์ตุรกี ริเวียร่า พรีเมี่ยม 10วัน (TK) ราคาเริ่มต้น 49,900.-

บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง  พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

ราคาเริ่มต้น  49,900.- 

 กำหนดการเดินทาง 8-17, 22-31 มีนาคม, 29 มี.ค - 07 เม.ย 2562 

 

 

Visitors: 158,289