ทัวร์ตุรกี ริเวียร่า 8 วัน (TK) ราคาเริ่มต้น 49,900.-

บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง  พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

 ราคาเริ่มต้น  49,900.- 

 กำหนดการเดินทาง วันที่ 10-17, 13-20 เมษายน 2562  (เทศกาลสงกรานต์) 
Visitors: 158,289