ทัวร์ตุรกี ทรอย 8วัน (TK) ราคาเริ่มต้น 36,900.-

บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง  พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

 ราคาเริ่มต้น  36,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 

 

 

 
Visitors: 158,287