ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3วัน 2คืน (CX)

A Symphony of Lights - วิคเตอร์เรียพัค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดโป่วหลิน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และ Citygate Outlets

Visitors: 158,287