ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (Air Asia)

วัดโป่วหลิน - วิตตอเรีย พีค - รีพัลส์ เบย์ -วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Citygate Outlets -วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล The Parisian -The Venetian

Visitors: 158,287