ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (EK)

กระเช้านองปิง- วัดโป่วหลิน - City gate outlet - เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ - ชมการแสดง Symhony Of Lights - นั่งรถรางพีคแกรม - ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - ข้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Visitors: 158,287