ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX)

วัดโป่วหลิน - City Gate Outlets - นั่งรถรางพีคแกรม - ชมแสงสีเสียง Symphony of Light - วัดแชกงหมิว - ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์

Visitors: 158,287