ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HX)

พักฮ่องกง 2 คืน - สักการะ 3  สิ่งศักดิ์สิทธฺ์ของฮ่องกง - นั่งกรเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา - บินเช้า กลับดึก

พิเศษ!! ดูไฟ Symphony Of Of Lights

 

ราคา 62,000.-

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

 

Visitors: 158,287