ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HX)

วิคเตอร์เรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิง  - วัดหวังต้าเซียน - A Symphony of Lights - กระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - ช้อปปิ้ง Citygate Outlets และ ถนนนาธาน

Visitors: 138,666