ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4วัน 2คืน (HX)

สายการบินHONGKONG AIRLINES"ประเทศฮ่องกง
ระยะเวลา4D2Nราคาเริ่มต้น13,999
ไฮไลท์ทัวร์*ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ้ย
*เซินเจิ้น - ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D
หลอหวู่ - วัดกวนอู
*จู่ไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เดินทาง12 - 26 มกราคม 2562 
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 
02 - 23 มีนาคม 2562 
Visitors: 138,666