ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4วัน 2คืน (HX) ราคาเริ่มต้น 13,999.-

บินเช้า - กลับดึก - เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ 

ชมพระราชวังหยวนหมิง - หมุนกังหัน แก้ชง - ขอพรที่วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน

ช้อปปิ้งถนนนาธาน หวอวู่ซิตี้ - ตลาดกงเป่ยพิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ 3D MANGROVE GROOVE

ราคา 62,000.-
 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

 

Visitors: 158,287