ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง

ฮ่องกง : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน City Gate Outlets  - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้ง หลอหวู่ เซ็นเตอร์  - จู่ไห่ : สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก หวีหนี่ - มาเก๊า : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

Visitors: 158,286