ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11วัน (TG) ราคาเริ่มต้น 108,000.-

 • กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - นํ้าพุเทรวี่ นํ#าพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
 • เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์- ดูโอโม่  - จตุรัสซินญอเรีย
 • ฟลอเร้นซ์- เวนิส เมสเตร้- เทียวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
 • เวนิส เมสเตร้- ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น
 • อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE
 • อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์- ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
 • พระราชวังแวร์ซายส์ - เทียวชมมหานครปารีส
 • เทียวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี#ฟรี - โบสถ์โนตเตรอ ดาม -ห้างแกลลอรีลาฟาแยตต์- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- DINNER CRUISE

  ราคาเริ่มต้น 108,000.-
   กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 
Visitors: 158,113