ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ แมทเทอร์ฮอร์น - จุงเฟรา 8วัน (TG)  ราคาเริ่มต้น 97,000.-

  • ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์
  • มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
  • รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
  • ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น
  • กรินเดอวาลด์ - นังรถไฟสู่จูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น

    ราคาเริ่มต้น 97,000.-
     กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 
Visitors: 158,109