ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ พาโนรามา 9วัน (TG) ราคาเริ่มต้น 116,000.-

 • ซูริค - ลูเซิรน์ - หม่บ้านวิทซ์นาว ู - ขึ'นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
 • ซังต์มอริทซ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
 • ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นังรถไฟส่เมืองแ ู ซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
 • แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
 • ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก
 • กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
 • อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค
  ราคาเริ่มต้น 116,000.-
   กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 

 

Visitors: 155,024