ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย Bavaria-Tirol 9วัน (TG) ราคาเริ่มต้น 99,000

 • แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดํา
 • ทะเลสาบทิทิเซ่ - หม่บ้ ู านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์- การ์มิช พาร์ เท่นเคียร์ เช่น 
 • การ์มิช พาร์ เท่นเคียร์ เช่น - ยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ - อินสบรูค 
 • วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์ กัง 
 • เซนต์วูลฟ์ กัง - หม่บ้านฮัลสตัท  - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ ชเทสกาเด้น - เทียว ชมเหมืองเกลือ  
 • บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
 • เทียวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน

  ราคาเริ่มต้น 99,000.-
   กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 

Visitors: 158,109