ทัวร์ยุโรปออสตรีย ฮังการี โปเเลนด์ (TG) ราคาเริ่มต้น 87,900.-

 • เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่นํ้า ดานูบ
 • บูดาเปสต์ - หม่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์) 
 • คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์ สงคราม) - เทียวย่านโอล์ดทาวน์ 
 • คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ
 • เทียวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางนํ้าลาเซียนสกี
 •  วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
 • ปราสาทปร๊าก- เทียวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์  นาฬิกาดาราศาสตร์
 • กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ)งบนถนน คาร์ทเนอร์ สตรีท 

  ราคาเริ่มต้น 87,900.-
   กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 
Visitors: 158,109