ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9วัน (TG) ราคาเริ่มต้น 88,000.-

  • มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร - เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า
  • เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วน นาโปลี 
  • นาโปลี-นังเรือส่เกาะคาปรี  -ถํ้าบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
  • เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
  • พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-นํ้าพุเทรวี - บันไดสเปน

ราคาเริ่มต้น 88,000.-
 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 
Visitors: 158,062