ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำเเข็ง 5วัน 3คืน

ไฮไลท์ทัวร์พระราชวังซางด็อกกุง - สวนสนุก LOTTE WORLD
ช้อปปิ้งเมียงดง - Trick Eyes & Ice Museum
ไร่สตรอเบอร์รี่
เดินทาง09 - 31 มกราคม 2562 
01 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 
Visitors: 138,663