ทัวร์เกาหลี เทศกาลประดับไฟ The garden of morning clam

ไฮไลท์ทัวร์สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND
พระราชวังซางด็อกกุง - ช้อปปิ้งเมียงดง
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เดินทาง03 - 27 มกราคม 2562 
09 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
Visitors: 138,663