ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำเเข็ง 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 21,999.-

ราคาเริ่มต้น  21,999.- 

สายการบินTG"ประเทศเกาหลี
ระยะเวลา5D3Nราคาเริ่มต้น21,999
ไฮไลท์ทัวร์พระราชวังเคียงบกกุง - โซลทาวเวอร์
ช้อปปิ้งฮงแดและเมียงดง
ไร่สตรอเบอร์รี่
เดินทาง04 - 25 มกราคม 2562 
20 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
Visitors: 158,109