ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำเเข็ง 5วัน 3คืน

ไฮไลท์ทัวร์พระราชวังเคียงบกกุง - โซลทาวเวอร์
ช้อปปิ้งฮงแดและเมียงดง
ไร่สตรอเบอร์รี่
เดินทาง04 - 25 มกราคม 2562 
20 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
Visitors: 138,665