ทัวร์รัสเซีย มอสโคว - เมอร์มาสค์ (ชมแสงเหนือ)7 วัน 5 คืน (TG)

 

ไฮไลท์ทัวร์ หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค 
พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข๊ง พลังนิวเคลียร์
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์
เดินทาง 16 - 22, 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 
13 - 19, 16 - 22, 20 - 26, 23 - 29 มีนาคม 2562 
Visitors: 138,665