ทัวร์รัสเซียมอสโคว สุดคุ้ม 8วัน 5คืน (Etihad)

ไฮไลท์ทัวร์มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นางชี
เดินทาง03 - 10, 05 - 12 ธันวาคม 2561 
27 มกราคม - 03, 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 
25 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2562 
Visitors: 138,668