ทัวร์รัสเซีย มอสโคว - เยรูซาเล็ม 6วัน 3คืน (Etihad)

ไฮไลท์ทัวร์มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ถนนอารบัต - จุดชมวิวสแปร์ไร่ฮิลล์
พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ห้างยูโรเปี่ยนมอลล์
เดินทาง06 - 28 ธันวาคม 2561 
26 - 31 มกราคม 2562 
31 มกราคม - 05, 07 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 
06 - 21 มีนาคม 2562 
Visitors: 138,668