ทัวร์รัสเซีย มอสโคว - เยรูซาเล็ม 6วัน 3คืน (Etihad) ราคาเริ่มต้น 31,999.-

ไฮไลท์ทัวร์

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

ถนนอารบัต - จุดชมวิวสแปร์ไร่ฮิลล์

พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง

มหาวิหารเซนต์ บาซิล - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ห้างยูโรเปี่ยนมอลล์

เดินทาง

26 - 31 มกราคม 2562 

31 มกราคม - 05, 07 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 

06 - 21 มีนาคม 2562 

 

Visitors: 158,289