ทัวร์เวียดนาม เที่ยวคุ้ม 3 เมืองไฮไลท์ 3วัน 2คืน (SL)

ระยะเวลา3D2Nราคาเริ่มต้น9,999
ไฮไลท์ทัวร์ล่องเรือนิงห์บิงห์ - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ 
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาติงห์
บ้านพักลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว
วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
เดินทาง15 - 17, 18 - 20, 25 - 27 มกราคม 2562 
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 
08 - 10, 15 - 17, 22 - 24, 29 - 31 มีนาคม 2562 
Visitors: 158,062