ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวซากุระ 5วัน 3คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 23,999.-

ราคาเริ่มต้น 23 ,999.-  

สายการบินAirasia X"ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา5D3Nราคาเริ่มต้น23,999
ไฮไลท์ทัวร์หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
โอไดบะ - เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน
โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ - ห้างฯอิออนจัสโก้
เดินทาง12 - 30 มกราคม 2562 
Visitors: 147,460