AZNRT05 TOKYO SAKURA FULL BLOOM


สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว)

ระยะเวลา

5D3N

ราคาเริ่มต้น

27,999

ไฮไลท์ทัวร์     
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ
โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ
คาวาโกเอะ - คุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ
ช้อปปิ้งคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ
เดินทาง
21 - 31 มีนาคม 2562 
01 - 05 เมษายน 2562 

 โตเกียว-อิบารากิ-ไซตามะ-ฟูจิ ตื่นตาตื่นใจกับซากุระกว่า 500 ต้น  ณ เมืองไซตามะใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ 

แจกฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด   พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ออนเซ็นต้นตำรับ

 
 • AZNRT02 TOKYO LOVING COLD 5D3N[1].jpg
  ไฮไลท์ทัวร์โอชิโนะฮัคไค - โอวาคุดานิโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ตลานสกีฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีช้อปปิ้งย่านชินจูกุวัดนาริตะซัน - ศาลเจ้าเมจิฮาราจูกุ - โอไดบะห้างอิ...

 • AZNRT04 SPARKLING SAKURA TOKYO 5D3N[1].jpg
  ไฮไลท์ทัวร์พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์คเอมิ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไคอิออน - วัดซากุสะ - แม่น้ำเมกุโระ - ชินจูกุเดินทาง20 - 31 มีนาคม ...

 • AZNRT06 TOKYO STRONG RETURN 5D3N[1].jpg
  ไฮไลท์ทัวร์วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หุบเขาโอวาคุดานิโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ฟูจิเท็น - เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมันเดินทาง11 - 31 มกราคม 256201 - 02 กุมภาพันธ์ 2562

 • AZNRT10 STRONG WINTER TOKYO 5D3N[1].jpg
  ไฮไลท์ทัวร์วัดอาซากุสะ - โตเกียดสกายทรี - หุบเขาโอวาคุดานิโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ฟูจิเท็นเทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมันเดินทาง09 - 31 มกราคม 256201 - 28 กุมภาพันธ์ 256201 - 19 มีนาคม 2562

 • AZNRT11 TOKYO SPARKLING SNOW 5D3N[1].jpg
  ไฮไลท์ทัวร์ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคลานสกี ฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุวัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะข้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ตเดินทาง09 - 31 มกราคม ...

 • AZNRT03 TOKYO SAKURA STRONG 5D3N[1].jpg
  เพลิดเพลิน ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ ชมวิวมุมสูง ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว) ระย...

 • AZNRT12 TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3N[1].jpg
  ลานสกี - โอวาคุดานิ - โอชิโนะ ฮัคไค - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • TOKYO%20STRONG%20ละอองรัก%20ณ%20ลานสกี%206D3N.jpg
  โตเกียว - โอวาคุดานิ - ฟูจิ เล่นสกีสุดมันส์ท้าลมหนาว อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ** แจกน้ำฟรี วันละ 1 ขวด ** พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ออนเซ็นต้นตำรับ สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่...

 • TAKAYAMA%20ท้าลมรัก___OSAKA%205D3N.jpg
  สัมผัสอากาศหนาวพร้อมหิมะขาวโพลน เที่ยวจัดเต็ม!! ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ พิเศษ!! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โอซาก้า) ระยะเวลา 5D3N ...

 • TOKYO%20SPARKLING%20ล้อมรักพักลมหนาว%205D3N.jpg
  โตเกียว-ฟูจิ-อิบารากิเพลิดเพลินไปกับซากุระบานสะพรั่ง ณ ริมคลองเมกูโระใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ แจกฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น สายการบิน Airasia...
Visitors: 138,665