ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลชมซากุระ 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น  26,999.-  

สายการบินAirasia X"ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา5D3Nราคาเริ่มต้น26,999
ไฮไลท์ทัวร์วัดอาซากุสะ - สวนอูเอโนะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
เดินทาง21 - 31 มีนาคม 2562 
01 - 14 เมษายน 2562 
Visitors: 147,460