ทัวร์ญี่ปุ่น Sparkling snow 5วัน 3คืน (XJ) ราคาเริ่มต้น 21,999.-

ราคาเริ่มต้น  23,999.-  

สายการบินAirasia X"ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา5D3Nราคาเริ่มต้น23,999
ไฮไลท์ทัวร์ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ลานสกี ฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ
ข้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
เดินทาง09 - 31 มกราคม 2562 
01 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
01 - 16 มีนาคม 2562 

Visitors: 147,460