ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอวาคุดานิ 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น  21,999.-  

สายการบินAirasia X"ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา5D3Nราคาเริ่มต้น21,999
ไฮไลท์ทัวร์วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ฟูจิเท็น - เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน
เดินทาง11 - 31 มกราคม 2562 
01 - 02 กุมภาพันธ์ 2562 
Visitors: 147,459