ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น - โอวาคุดานิ ราคาเริ่มต้น 19,999.-

ราคาเริ่มต้น  19,999.- 

สายการบิน THAI LION AIR" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 19,999
ไฮไลท์ทัวร์ โอชิโนะฮัคไค - โอวาคุดานิ 
โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ลานสกีฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
วัดนาริตะซัน - ศาลเจ้าเมจิ
ฮาราจูกุ - โอไดบะ 
ห้างอิออน จัสโก้
เดินทาง 05 - 31 มกราคม 2562 
01 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
01 - 19 มีนาคม 2562 
Visitors: 158,287