ทัวร์ฟินเเลนด์ พรีเมี่ยม (Icebreaker) 9 วัน ราคา 139,000.-

  • กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล - แคสสลอตทาแน่น - นั;งสุนัขลากเลื;อน - พัก บ้านหลังคากระจก GLASS IGOOS
  • แคสสลอตทาแน่น - เคมิ- Snow Castle
  • ขับ Snowmobile - นัั่งเรือตัดนํ้าแข็ง SAMPO Icebreaker
  • เคมิ - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - Reindeer Sleigh - เฮลซิงกิ
  • เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมืองหลวง - อิสระช้อปปิ้ง - ทาลลินน์ - เที่ยวชมเมืองเก่า - The Palace of Toompea - Viru Gate - เฮลซิงกิ
  • เฮลซิงกิ - เมืองปอร์โว  

ราคา 139,000.-
 กำหนดการเดินทาง วันที่  23-31 มกราคม 2562
Visitors: 158,061