ทัวร์ฟินเเลนด์ Adventure 2 (Icebreaker) 8 วัน ราคา 145,000.-

  • อิวาโล่ – คีร์ กเคเนส – King Crab Safari
  • คีร์กเคเนส – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู– Husky Safari
  • Reindeer Sleigh– โรวาเนียมิ – ซานตาครอส วิลเลจ – ตามล่าแสงเหนือ
  • โรวาเนียมิ– เคมิ– Sampo Icebreaker
  • เคมิ – Snowmobile – บินส่เฮลซิงก - เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ราคา 145,000.-
 กำหนดการเดินทาง วันที่  8-15 มีนาคม 2562
Visitors: 158,062