ทัวร์ฟินเเลนด์ พรีเมี่ยม(Icebreaker) 8 วัน ราคาเริ่มต้น 149,000.-

  • เคมิ – Snowmobile – Sampo Icebreaker – Snow Castle
  • เคมิ – โรวาเนียมิ – ซานตาครอส วิลเลจ – ตามล่าแสงเหนือ
  • โรวาเนียมิ – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู – Husky Safari – Reindeer Sleigh
  • Reindeer Sleigh – ไอนารี – คีร์กเคเนส – King Crab Safari
  • คีร์กเคเนส – ไอนารี – อิวาโล่ – บินส่เฮลซิงกิ - เฮลซิงกิ - เมืองปอร์ โว 

ราคา 149,000.-
 กำหนดการเดินทาง วันที่  6 -13 ภุมภาพันธ์ 2562

Visitors: 158,289