ทัวร์เบลเยี่ยม-เนเธอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส wonder of the north (ฺBig pro2) ราคาเริ่มต้น 70,000.-

  • บรัสเซลส์ (เบลเยียม) - หม่บ้านประมงโฟเลนดัม ู (เนเธอร์แลนด์) - ภูมิภาคซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์
  • เทียวชมเมือง - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูร์น
  • สวนดอกทิวลิปทีเคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ (เบลเยียม) - เทียวชม กรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ
  • บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝรั่งเศส) - เทียวชมเมือง
  • พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์

 

ราคาเริ่มต้น 70,000.-
 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 

Visitors: 158,109