ทัวร์ฝรั่งเศส Normandy 7 วัน (ฺBig pro1) ราคาเริ่มต้น 62,000.-

  • ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์ มังดี เมืองตากอากาศโดวิลส์ ชายหาดดีเดย์(LANDING BEACH) - แซ็ง โล (SAINTLO)
  • แซ็งต์โล (Saint-Lo) - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส
  • พระราชวังแวร์ซายน์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม
  • อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day)

    ราคา 62,000.-
 กำหนดการเดินทาง วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2562

 

 

 

Visitors: 158,109