ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า - ทาคายาม่า TAKAYAMA ท้าลมรัก 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น  19,999.-  

สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โอซาก้า)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 25,999
ไฮไลท์ทัวร์ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
เทศกาลแสงสึนาบานะ โน ซาโตะ
ลานกิจกรรมหิมะ
เดินทาง 08 - 31 มกราคม 2562 
12 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
07 - 16 มีนาคม 2562 

       

Visitors: 147,460