ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น  24,999.- 

สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 23,999
ไฮไลท์ทัวร์ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
เอมิ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
อิออน - วัดซากุสะ - แม่น้ำเมกุโระ - ชินจูกุ
เดินทาง 20 - 31 มีนาคม 2562 
01 - 14 เมษายน 2562 

 

Visitors: 147,460