ทัวร์ญีปุ่น โตเกียว ละอองรัก ณ ลานสกี 6วัน 3คืน

สนุกสุดเหวี่ยง ณ ลานสกี  นมัสการขอพรวัดนาริตะ

ช้อปปิ้งจุใจกับวันอิสระ ฟรีเดย์

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ , แช่ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น  24,999.- 

ไฮไลท์ทัวร์ วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
โอไดบะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
เดินทาง 27 ธันวาคม  2561 - 01, 28 ธันวาคม  2561 - 02, 29 ธันวาคม  2561 - 03, 30 ธันวาคม  2561 - 04 มกราคม 2562 
 
Visitors: 147,460