ทัวร์พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์-สกายน์-มิงกุน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์-สกายน์-มิงกุน 3วัน 2คืน

ภูเขาสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - เขามัณฑะเลย์ - สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก

ชิมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

Visitors: 158,113