ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 4วัน 3คืน

เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกึ - เจดีย์โลมินโต - วิหารธรรมมายันจี - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - สะพานไม้สักอูเบ็ง

ฟรี ถุงผ้า + พัด ชิมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

Visitors: 158,061