ทัวร์พม่า บุญทุ่ม ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ราคาเริ่มต้น 6,888.-

วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ้ปุ่น - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์

ชิมเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ก้งแม่น้ำเผา


ราคาเริ่มต้น  6,888.- 
 กำหนดการเดินทาง วันที่ 9-12, 14-17, 21-24, 23-26, 28-31 มีนาคม 2562  

 

Visitors: 158,062