ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 57,888.-

HILIGHT RUSSIA 7 วัน 5 คืน

บินตรงสู่ มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50%
เที่ยวชม พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาวิล – พระราชวังเคลมลิน

ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดงละครสัตว์
Visitors: 158,291