ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 48,888.-

มอสโคว์ - ซากกอร์ส   สุนัขลากเลื่อน - นิวเยรูซาเล็ม

พิเศษ!! สัมผัสประสบการณ์ นั่งสุนัขลากเลื่อน

 

สายการบินSINGAPORE AIRLINE"ประเทศรัสเซีย
ระยะเวลา7D4Nราคาเริ่มต้น36,999
ไฮไลท์ทัวร์มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเมอร์ - โบสถ์ทรินิตี้
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - ตลาดอิสไมโลโว
ถนนอารบัต - ห้างสรรพสินค้ากุม
เดินทาง21 - 27 มกราคม 2562 
13 - 19, 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 
04 - 10, 13 - 19, 18 - 24 มีนาคม 2562 
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2562 

 

Visitors: 158,292