ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน

ABSOLUTE RUSSIA 8 วัน 5 คืน

เที่ยวชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์

ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดง ละครสัตว์
Visitors: 138,669