ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน

เที่ยวซาปา !! ชมนาขั้นบรรไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• จตุรัสบาดิงส์ - ภูเขาปากมังกร - ทะเลสาปคืนดาบ - วัดเจดีย์เสาเดี่ยว - หมู่บ้าน CAT CAT - วัดหงิกเซิน - ถนน 36 สาย

ล่องเรือชมความงาม อ่าวฮาลองเบย์

FREE หมวก+ถุงผ้า+พัด
Visitors: 134,734